Comisia de cenzori

a Casei de Asigurări a Avocaților din România, Iași

Președinte

Avocat Filip Zoia

Membru

Avocat Lupșan Gabriela

Membru

Avocat Răuțu Cristina