Hotărâri și decizii C.A.A. (Anul 2021)

HOTĂRÂREA nr. 02

HOTĂRÂREA nr. 02 de actualizare a pensiilor in plata incepand cu luna ianuarie 2023

Descărcaţi documentul

HOTĂRÂREA nr. 03

HOTĂRÂREA nr. 03 privind stabilirea valorii indemnizației de însoțitor din sistemul de asigurări sociale al avocaților începând cu luna ianuarie 2023

Descărcaţi documentul

HOTĂRÂREA nr. 05

HOTĂRÂREA nr. 05 privind utilizarea programului informatic de asistare a controalelor din sistemul C.A.A. si de aprobare a formularelor tipizate aferente incepand cu luna ianuarie 2023

Descărcaţi documentul

HOTĂRÂREA nr. 19/16.12.2021

HOTĂRÂREA nr. 19/16 Decembrie 2021 privind data de la care se suportă in sistemul C.A.A. indemnizația pentru incapacitate de muncă pentru certificatele medicale cu cod de indemnizație 14 (neoplazie, SIDA)

Descărcaţi documentul

HOTĂRÂREA nr. 18/15.12.2021

HOTĂRÂREA nr. 18/15 Decembrie 2021 privind cota de contribuţiei la fondurile C.A.A. pentru perioada în care avocaţii primesc indemnizaţii pentru drepturi de asigurări sociale prevăzute de Cap. V din Legea 72/2016

Descărcaţi documentul

Hotărârea nr. 16/2021

Hotărârea nr. 16/2021 privind actualizarea pensiilor în plată începând cu 01 ianuarie 2022, în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (2) din Legea 72/2016

Descărcaţi documentul

Hotărârea nr. 17/2021

Hotărârea nr. 17/2021 de stabilire a cuantumului indemnizației de însoțitor în sistemul C.A.A. începând cu 01 ianuarie 2022, în conformitatea cu prevederile art. 46 alin. (2) din Legea 72/2016

Descărcaţi documentul

HOTĂRÂREA nr. 14 / 29.07.2021

Hotararea Consiliului Casei de Asigurari a Avocatilor din Romania, prin care, în baza principiului de drept accesorium sequitur principale, începând cu 01 septembrie 2021,în propriul sistem de pensii al avocaților, majorările de întârziere se calculează fără zecimale, prin rotunjire, in plus la leu.

Descărcaţi documentul

HOTĂRÂREA nr. 13 / 01.07.2021

Hotararea Consiliului Casei de Asigurari a Avocatilor din Romania, prin care, începând cu anul 2022, se acordă avocaților o reducere de 10%, din tariful standard, pentru un sejur în cadrul Complexului balnear al C.A.A., „Corpore Sano”. Reducerea se va acorda pe baza unor ciriterii, ce se vor stabili până în data de 30.11.2021.

Descărcaţi documentul

HOTĂRÂREA nr. 12 / 27.04.2021

Hotararea Consiliului Casei de Asigurari a Avocatilor din Romania, privind procedura de esalonare a obligatiilor de plata restante la fondurile C.A.A impreuna cu anexele.

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului C.A.A. nr. 10 / 25.03.2021

Hotararea Consiliului Casei de Asigurari a Avocatilor din Romania, privind stabilirea bazei de calcul a fondului de rezerva, pe care filialele au obligația legala de a-l plătii la C.A.A.

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului C.A.A. nr. 8 / 08.02.2021

Hotărârea Consiliului Casei de Asigurări a Avocaților din România, privind calculul diferențelor de drepturi pensie, rezultate în urma indexării retroactive, începând cu 01 ianuarie 2021, a punctului de pensie din sistemul C.A.A., conform Hot. 114 a Consiliului U.N.B.R.

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului C.A.A. nr. 7 / 08.02.2021

Hotărârea Consiliului Casei de Asigurări a Avocaților din România, privind actualizarea pensiilor aflate în plată, conform Hot. 114 a Consiliului U.N.B.R.

Descărcaţi documentul

Hotărâri și decizii C.A.A. (Anul 2020)

Hotararea nr. 39 / 26.11.2020

Hotararea nr.39 privind introducerea în legislație a codului de indemnizație de asigurări de sănătate 51

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului CAA nr. 33 / 30.06.2020

Hotărârea Consiliului Casei de Asigurări a Avocaților din România, privind adoptarea nomenclatorului arhivistic în sistemul C.A.A.

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului CAA nr. 30 / 29.04.2020

Hotărârea Consiliului Casei de Asigurări a Avocaților din România, privind actualizarea pensiilor în plată din sistemul de pensii și alte drepturi sociale ale avocaților prin aplicarea valorii punctului de pensie de 1 punct = 1.388 Lei.

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului CAA nr. 29 / 29.04.2020

Hotărârea Consiliului Casei de Asigurări a Avocaților din România, privind majorarea valorii punctului de pensie din sistemul C.A.A. incepând cu 01 ianuarie 2020.

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului CAA nr. 27 / 29.04.2020

Hotărârea Consiliului Casei de Asigurări a Avocaților din România, privind data de plată a sumelor virate din fondul de rezervă către filialele/sucursalele ce nu pot acoperi prestațiile de asigurări sociale lunare.

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului CAA nr. 14 / 16.03.2020

Hotărârea Consiliului Casei de Asigurări a Avocaților din România, privind implementarea softului de gestiune avocați la nivelul sistemului CAA.

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului CAA nr. 12 / 27.02.2020

Hotărârea Consiliului Casei de Asigurări a Avocaților din România, privind implementarea softului de gestiune avocați la nivelul sistemului CAA.

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului CAA nr. 11 / 27.02.2020

Hotărârea Consiliului Casei de Asigurări a Avocaților din România, privind data de plată a sumelor virate din fondul de rezervă către filialele/sucursalele ce nu pot acoperi prestațiile de asigurări sociale lunare.

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului CAA nr. 1 / 31.01.2020

Hotărârea Consiliului Casei de Asigurări a Avocaților din România, privind procedura de esalonare a obligatiilor de plata restante la fondurile C.A.A.

Descărcaţi documentul

Hotărâri și decizii C.A.A. (Anul 2018)

Hotărârea Consiliului CAA nr. 6 / 21.11.2018

Hotărârea Consiliului Casei de Asigurări a Avocaților din România, privind acordarea de facilități pentru plata majorărilor de întârziere aferente contribuțiilor scadente după data de 01.01.2012.

Descărcaţi documentul

Hotărâri și decizii C.A.A. (Anul 2017)

Decizia Consiliului CAA nr. 12 / 21.11.2017

Decizia Consiliului Casei de Asigurări a Avocaților din România, privind anularea rezultatelor Adunării generale elective a Filialei București – Ilfov a C.A.A. din 14.10.2017

Descărcaţi documentul

Hotărâri și decizii C.A.A. (Anul 2016)

Decizia Consiliului CAA nr. 11 / 09.01.2016

Decizia Consiliului Casei de Asigurări a Avocaților din România, pe problema cotei de contribuție lunară la fondurile de asigurări sociale ale avocaților începând din luna ianuarie 2016.

Descărcaţi documentul

Hotărâri și decizii C.A.A. (Anul 2014)

Decizia Consiliului CAA nr. 4 / 30.05.2014

Decizia Consiliului Casei de Asigurări a Avocaților din România, pe problema contribuției la fondurile C.A.A. pentru perioada în care avocații primesc indemnizații pentru celelalte drepturi de asigurări sociale altele decât pensia

Descărcaţi documentul

Hotărâri și decizii C.A.A. (Anul 2013)

Decizia Consiliului CAA nr. 3 / 12.02.2013

Decizia nr. 3 a CAA care intra in vigoarea incepand cu data de 1 febr 2014.

Descărcaţi documentul