Hotărârile Consiliul UNBR din 16-17 decembrie 2023 privind indicatorii sistemului C.A.A. pentru anul 2024

HOTĂRÂREA nr. 23

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 23 din 16-17 decembrie 2023 privind venitul de referință

Descărcaţi documentul

HOTĂRÂREA nr. 24

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 24 din 16-17 decembrie 2023 privind valoarea punctului de pensie

Descărcaţi documentul

HOTĂRÂREA nr. 25

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 25 din 16-17 decembrie 2023 privind cotele de contribuție la sistemul C.A.A. pentru anul 2024

Descărcaţi documentul

HOTĂRÂREA nr. 26

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 26 din 16-17 decembrie 2023 privind cuantumul ajutorului lunar pentru creșterea copilului

Descărcaţi documentul

HOTĂRÂREA nr. 27

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 27 din 16-17 decembrie 2023 privind cuantumul ajutorului de deces

Descărcaţi documentul

HOTĂRÂREA nr. 28

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 28 din 16-17 decembrie 2023 privind cota de contribuție lunară a filialelor la cheltuielile necesare funcționării C.A.A.

Descărcaţi documentul

Hotărâri și decizii U.N.B.R. (Anul 2023)

HOTĂRÂREA nr. 326

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr.326/17-18 martie 2023 privind completarea si modificarea Statutului C.A.A.

Descărcaţi documentul

HOTĂRÂREA nr. 327

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr.327/17-18 martie 2023 privind modificarea punctajului mediu anual utilizat la calculul pensiei.

Descărcaţi documentul

HOTĂRÂREA nr. 14

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr.14/1-2 septembrie 2023 cu privire la modelul-tip de adeverință ce va fi emis de filialele CAA referitor la veniturile primite de acestia de la AJPIS.

Descărcaţi documentul

HOTĂRÂREA nr. 17

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr.17/1-2 septembrie 2023 cu privire la completarea Statutului C.A.A. cu un nou articol, art. 96 - Dispoziții tranzitorii privind aplicarea Legii 249/2023, referitor la pensia anticipata

Descărcaţi documentul

Hotărâri și decizii U.N.B.R. (Anul 2022)

HOTĂRÂREA nr. 308

HOTĂRÂREA nr. 308 privind instituirea contribuțiilor lunare facultative și aprobarea contractului tip individual pentru contribuțiile lunare facultative la sistemul C.A.A.

Descărcaţi documentul

HOTĂRÂREA nr. 297

HOTĂRÂREA nr. 297 privind venitul de referință

Descărcaţi documentul

HOTĂRÂREA nr. 298

HOTĂRÂREA nr. 298 privind valoarea punctului de pensie

Descărcaţi documentul

HOTĂRÂREA nr. 299

HOTĂRÂREA nr. 299 privind cotele de contribuție la sistemul C.A.A. pentru anul 2023

Descărcaţi documentul

HOTĂRÂREA nr. 300

HOTĂRÂREA nr. 300 privind cuantumul ajutorului lunar pentru creșterea copilului

Descărcaţi documentul

HOTĂRÂREA nr. 301

HOTĂRÂREA nr. 301 privind cuantumul ajutorului de deces

Descărcaţi documentul

HOTĂRÂREA nr. 302

HOTĂRÂREA nr. 302 privind cota de contribuție lunară a filialelor la cheltuielile necesare funcționării C.A.A.

Descărcaţi documentul

Hotarare consiliu 278/2022

Se inițiază demersurile pentru modificarea și completarea Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților.

Descărcaţi documentul

Hotarare consiliu 277/2022

Se inițiază demersurile pentru modificarea și completarea Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților.

Descărcaţi documentul

Hotarare consiliu 276/2022

Începând cu data de 01 ianuarie 2023, procentele alocate fondurilor specializate ale CAA.

Descărcaţi documentul

Hotarare consiliu 267/2022

Se aprobă derularea în 2022 a Programului propriu de asistență și asigurări sociale a Filialei Iași a CAA.

Descărcaţi documentul

Hotărâri și decizii U.N.B.R. (Anul 2021)

HOTĂRÂREA nr. 222/2021

HOTĂRÂREA nr. 222 privind venitul de referință

Descărcaţi documentul

HOTĂRÂREA nr. 223/2021

HOTĂRÂREA nr. 223 privind valoarea punctului de pensie

Descărcaţi documentul

HOTĂRÂREA nr. 224/2021

HOTĂRÂREA nr. 224 privind cota de contribuție lunară a filialelor la cheltuielile necesare funcționării C.A.A.

Descărcaţi documentul

HOTĂRÂREA nr. 225/2021

HOTĂRÂREA nr. 225/2021 privind cuantumul ajutorului lunar pentru creșterea copilului

Descărcaţi documentul

HOTĂRÂREA nr. 226/2021

HOTĂRÂREA nr. 226/2021 privind cuantumul ajutorului de deces

Descărcaţi documentul

HOTĂRÂREA nr. 227/2021

HOTĂRÂREA nr. 227/2021 privind cota procentuală de contribuție obligatorie la sistemul C.A.A.

Descărcaţi documentul

HOTĂRÂREA nr. 228/2021

HOTĂRÂREA nr. 228/2021 privind cotele de contribuție la sistemul C.A.A. pentru anul 2022

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului U.N.B.R nr. 194/10-11 septembrie 2021

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 194/10-11 septembrie 2021 referitor completarea Hot. UNBR nr.153/14-15 mai 2021, privind plata cotelor aferente indemnizațiilor primite de avocați în baza OUG 30/2020 respectiv OUG 32/2020. Avocații trebuie sa achite o cotă de contribuție de asigurări sociale de 25% asupra indemnizației primite .

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului U.N.B.R nr. 170/2021

Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr 170 din 14-15 mai 2021 privind Programul Respect și sprijin pentru pensionarii filialei București Ilfov a CAA

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului U.N.B.R nr. 153/2021

Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr 153 din 14-15 mai 2021 privind masurile luate de Consiliul UNBR privind plata cotelor aferente indemnizatiilor primite de avocati in baza OUG 30/2020 respectiv OUG 32/2020

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 145/2021

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 145/12 aprilie 2021 privind aprobarea Regulamentului de regularizare a contribuțiilor avocaților la fondurile C.A.A.

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 113/2021

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 113 din 29-30 ianuarie 2021 privind venitul de referință utilizat la stabilirea tuturor prestațiilor de asigurări sociale care se stabilește la cuantumul de 2.840 lei.

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 114/2021

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 114 din 29-30 ianuarie 2021 privind valoarea punctului în sistemul de pensii şi asigurări sociale ale avocatilor va fi începând cu 01.01.2020 cuantum de 1.420 lei

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 115/2021

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 115 din 29-30 ianuarie 2021 privind cota de contribuție lunară a filialelor la cheltuielile necesare funcționării C.A.A

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 116/2021

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 116 din 29-30 ianuarie 2021 privind stabilierea cuantumului ajutorului lunar pentru creșterea copilului începând cu 01.01.2021 la suma de 870 lei

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 117/2021

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 117 din 29-30 ianuarie 2021 privind cotele de contribuție la sistemul C.A.A

Descărcaţi documentul

Hotărâri și decizii U.N.B.R. (Anul 2020)

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 73/2020

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 73 din 10-13 aprilie 2020 privind Hotărârea Consiliului de administrație a Filialei București-Ilfov a CAA nr. 11/2019 privind aprobarea derulării Programului privind acordarea de ajutoare bănești pentru pensionarii filialei

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 72/2020

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 72 din 10-13 aprilie 2020 privind mentinerea cotelor de contributii si in anul 2020 la nivelul celor din 2018 respectiv 2019.

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 71/2020

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 71 din 10-13 aprilie 2020 privind cuantumul ajutorului de deces începând cu 01.01.2020 la suma de 6.000 lei pentru membrul asigurat respectiv 3.000 lei pentru membru de familie al asiguratului.

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 70/2020

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 70 din 10-13 aprilie 2020 privind stabilierea cuantumului ajutorului lunar pentru creșterea copilului începând cu 01.01.2020 la suma de 850 lei.

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 68/2020

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 68 din 10-13 aprilie 2020 privind indexarea valoarii punctului de pensie cu rata de inflatie de 4,04%.Valoarea punctului de pensie în sistemul de pensii şi asigurări sociale ale avocatilor va fi începând cu 01.01.2020 cuantum de 1.388 lei.

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 67/2020

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 67 din 10-13 aprilie 2020 privind mentinerea venitului de referință (in cuantum de 2.640 lei) utilizat la stabilirea tuturor prestațiilor de asigurări sociale, începând cu 01.01.2010.

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 58/2020

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 58/2020 – privind adoptarea unor măsuri care să atenueze situația economică a avocaților din România, dar care să fie sustenabile, fără afectarea serviciilor organelor profesiei și a dreptului avocaților la asigurările sociale

Descărcaţi documentul

Hotărâri și decizii U.N.B.R. (Anul 2019)

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 4 din 05 septembrie 2019

Hotărârea nr. 4 privind modificarea și completarea Statutului Casei de Asigurări a Avocaților, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 139/27.07.2016, cu modificările și completările ulterioare.

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 434 din 23 martie 2019

Hotărârea nr. 434 adoptata in 23 martie 2019 privind privind cotele de contribuție la sistemul C.A.A. începând cu 1 ianuarie 2019. Cu această data Hotărârea nr. 410 din 8 decembrie 2018 își încetează aplicabilitatea.

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 433 din 23 martie 2019

Hotărârea nr. 433 adoptata in 23 martie 2019 privind valoarea punctului de pensie (in cuantum de 1.334 lei) în sistemul de pensii şi asigurări sociale, începând cu 01.01.2019.

Descărcaţi documentul

Hotărâri și decizii U.N.B.R. (Anul 2018)

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 410 din 8 decembrie 2018

Hotărârea nr. 410 din 8 decembrie 2018 privind mentinerea cotelor de contributii si in anul 2019 la nivelul celor din 2018.

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 409 din 8 decembrie 2018

Hotărârea nr. 409 din 8 decembrie 2018 privind cuantumul ajutorului de deces, începând cu 01.01.2019.

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 407 din 8 decembrie 2018

Hotărârea nr. 407 din 8 decembrie 2018 privind cuantumul ajutorului lunar pentru creșterea copilului (in suma de 800 lei), începând cu 01.01.2019.

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 406 din 8 decembrie 2018

Hotărârea nr. 406 din 8 decembrie 2018 privind valoarea punctului de pensie (in cuantum de 1.320 lei) în sistemul de pensii şi asigurări sociale, începând cu 01.01.2019.

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 405 din 8 decembrie 2018

Hotărârea nr. 405 din 8 decembrie 2018 privind venitul de referință (in cuantum de 2.640 lei) utilizat la stabilirea tuturor prestațiilor de asigurări sociale, începând cu 01.01.2019.

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 05 din 20 aprilie 2018

Hotărârea nr. 05 din 20 aprilie 2018 privind invalidarea modificărilor și completărilor aduse Statutului profesiei de avocat și ratificarea Statutului Casei de Asigurări a Avocaților, prin delegare de către Consiliul U.N.B.R.

Descărcaţi documentul

Hotărâri și decizii U.N.B.R. (Anul 2017)

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 209 din 18 februarie 2017

Hotărârea nr. 209 din 18 februarie 2017 privind adoptarea Statutului Casei de Asigurări a Avocaților

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 225 din 23 martie 2017

Hotărârea nr. 225 din 23 martie 2017 privind acordarea unor drepturi de asigurări sociale pentru avocați.

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 239 din 23 martie 2017

Hotărârea nr. 239 din 23 martie 2017 privind cota pentru constituirea fondului de rezervă.

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 240 din 23 martie 2017

Hotărârea nr. 240 din 23 martie 2017 privind cuantumul și modul de calcul al unor drepturi asigurări sociale prevăzute de Legea 72/2016.

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 246 din 17 iunie 2017

Hotărârea nr. 246 din 17 iunie 2017 privind modificarea și completarea Art. 68 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaților.

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 290 din 9 decembrie 2017

Hotărârea nr. 290 din 9 decembrie 2017 privind venitul de referinţă utilizat la stabilirea tuturor prestaţiilor de asigurări sociale, începând cu 01.01.2018.

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 291 din 9 decembrie 2017

Hotărârea nr. 291 din 9 decembrie 2017 privind valoarea punctului de pensie în sistemul de pensii şi asigurări sociale, începând cu 01.01.2018.

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 291 din 9 decembrie 2017

Hotărârea nr. 291 din 9 decembrie 2017 privind valoarea punctului de pensie în sistemul de pensii şi asigurări sociale, începând cu 01.01.2018.

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 292 din 9 decembrie 2017

Hotărârea nr. 291 din 9 decembrie 2017 privind cuantumul ajutorului lunar pentru creşterea copilului.

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 294 din 9 decembrie 2017

Hotărârea nr. 294 din 9 decembrie 2017 privind cuantumul ajutorului de deces, începând cu 01.01.2018.

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 295 din 9 decembrie 2017

Hotărârea nr. 295 din 9 decembrie 2017 privind cuantumul cotelor de contribuție în sistemul de pensii şi asigurări sociale, începând cu 1 ianuarie 2018.

Descărcaţi documentul

Hotărâri și decizii U.N.B.R. (Anul 2016)

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 175 din 17 decembrie 2016

Hotărârea nr. 175 din 17 decembrie 2016 privind valoarea punctului de pensie în sistemul de pensii şi asigurări sociale.

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 176 din 17 decembrie 2016

Hotărârea nr. 176 din 17 decembrie 2016 privind valoarea punctului de pensie în sistemul de pensii şi asigurări sociale al avocaților.

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 177 din 17 decembrie 2016

Hotărârea nr. 177 din 17 decembrie 2016 privind cuantumul ajutorului lunar pentru creşterea copilului.

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 178 din 17 decembrie 2016

Hotărârea nr. 178 din 17 decembrie 2016 privind cota de contribuție lunară a filialelor pentru cheltuielile necesare funcționării C.A.A.

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 139 din 27 iulie 2016

Hotărârea nr. 139 din 27 iulie 2016 privind adoptarea Statutului Casei de Asigurări a Avocaților.

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 76 din 2016

Hotărârea nr. 76 din 2016 privind pentru corelarea nivelului contribuției maxime cu valoarea venitului de referință aferente perioadei aprilie 2013-decembrie 2015,când contribuţia maximă plătită conducea la acumularea unui număr inferior maximului de 5 puncte de pensie

Descărcaţi documentul

Hotărâri și decizii U.N.B.R. (Anul 2015)

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 27 din 12 decembrie 2015

Hotărârea nr. 27 din 12 decembrie 2015 privind modificarea Statutului profesiei de avocat.

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 31 din 12 decembrie 2015

Hotărârea nr. 31 din 12 decembrie 2015 privind venitul de referinţă utilizat la stabilirea tuturor prestaţiilor de asigurări sociale, începând cu 01.01.2016.

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 32 din 12 decembrie 2015

Hotărârea nr. 32 din 12 decembrie 2015 privind cuantumul ajutorului lunar pentru creşterea copilului, începând cu 01.01.2016.

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 35 din 12 decembrie 2015

Hotărârea nr. 35 din 12 decembrie 2015 privind Cotele de contribuție la sistemul C.A.A., începând cu 01.01.2016.

Descărcaţi documentul

Hotărâri și decizii U.N.B.R. (Anul 2014)

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 1034 din 13 decembrie 2014

Hotărârea nr. 1034 din 13 decembrie 2014 privind stabilirea venitului de referință la valoarea de 2.428 lei, începând cu 01.01.2015.

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 1035 /13 decembrie 2014

Hotărârea nr. 1035 din 13 decembrie 2014 privind stabilirea valoarea punctului de pensie la 1.214 lei, începând cu 01.01.2015.

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 1036 /13 decembrie 2014

Hotărârea nr. 1036 din 13 decembrie 2014 privind stabilirea cuantumului ajutorului lunar pentru creșterea copilului la valoarea de 700 lei lunar pentru fiecare copil, începând cu 01.01.2015.

Hotărâri și decizii U.N.B.R. (Anul 2013)

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 853 /14 decembrie 2013

Hotărâre referitoare la ajutorul lunar de creșterea copilului începând cu 1 ianuarie 2014.

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 854 /14 decembrie 2013

Hotărâre referitoare la cuantumul ajutorului de deces începând cu 1 ianuarie 2014.

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 855 /14 decembrie 2013

Hotărâre referitoare la valoarea punctului de pensie începând cu 1 ianuarie 2014.

Descărcaţi documentul

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 856 /14 decembrie 2013

Hotărâre referitoare la venitul brut de referință începând cu 1 ianuarie 2014.

Descărcaţi documentul

Hotărâri și decizii U.N.B.R. (Anul 2012)

Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 556 /15 decembrie 2012

Hotărâre referitoare fondurile sistemului CAA.

Descărcaţi documentul