Regulamentul C.A.A.

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei de Asigurări Sociale a Avocaţilor.

Consiliul U.N.B.R., întrunit la 18 februarie 2017, conform calendarului activităților organelor de conducere colectivă ale profesiei la nivel național, hotărăște : În completarea Statutului Casei de Asigurări a Avocaților se adoptă Regulamentul de pensii, Regulamentul privind alte drepturi de asigurări sociale, Regulamentul creanțelor contributive si Regulamentul privind organizarea și funcționarea comisiilor de cenzori aflate în structura CAA., cuprinse în Anexele 1-4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 31 martie 2017.