Statutul C.A.A.

Versiunea 5.03 din 2017, cuprinzând toate modificările şi completările până la nivelul 1 septembrie 2017 inclusiv. Prin delegarea competenței de reglementare, Legea nr.72/2016 a făcut trimitere la Statutul C.A.A. pentru completarea cadrului normativ al sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților. Prezentul Statut cuprinde reglementări care se aplică împreună cu dispozițiile prevăzute de Legea nr.72/2016.

Capitolul I

Dispoziţii generale

 • Art. 1. - Sistemul C.A.A. Dispoziții generale. Legea nr.72/2016 - art.1.
  1) Sistemul de asigurări sociale ale avocaților funcționează din anul 1907, fiind pentru prima dată reglementat prin Legea pentru organizarea corpului de advocați din 12 martie 1907.
  2) Sistemul de asigurări sociale ale avocaților este un sistem unic, propriu și obligatoriu, în condițiile legii.
  3) Sistemul asigură drepturile la pensia obligatorie și la alte asigurări sociale ale avocaților, aferente perioadei de profesare a avocaturii, în aplicarea articolului 47 din Constituția Românei și a legii care reglementează sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților.
  4) Toți avocații din România sunt obligați să contribuie la sistemul propriu de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților.
  5) Avocații din Uniunea Europeană (denumită în continuare U.E.) cu drept de exercitare a profesiei în România sunt scutiți de la obligația prevăzută de alineatul precedent în condițiile prezentării documentelor specifice stabilite de aquis-ul comunitar eliberate de autoritățile competente ale celorlalte state U.E.
  6) Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților din România funcționează în cadrul U.N.B.R.
 • Art. 2. - Sistemul C.A.A. Dispoziții generale. Norme de reglementare. Legea nr.72/2016 - art.1.
  1) Sistemul de asigurări sociale ale avocaților este reglementat prin norme specifice, dedicate doar acestui sistem și prin alte norme general aplicabile.
  2) Normele de reglementare specifice sunt cuprinse în următoarele acte normative: