Adresa filiale

privind efectuare verificarilor

Stimata doamna/domnule Presedinte,

Dorim sa va reamintim ca printre atributiile Consiliului de Administratie al Filialelor C.A.A. se regasesc si urmatoarele:

  • art 72 lit k) din Statutul C.A.A. - verifica realitatea si exactitatea sumelor depuse de catre membrii filialei cu titlul de contributie la fondurile C.A.A.
  • art 72 lit m) din Statutul C.A.A. - poarta raspunderea directa pentru modul cum este administrata si gestionata filiala, precum si
  • art 26 alin 6) din Legea 72/2016 - contributiile de asigurari sociale la fondurile sistemului de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor datorate si neachitate se urmaresc in cadrul termenului de prescriptie de 5 ani.