Alte drepturi

Valoarea drepturilor

Se stabileste în cuantumul şi în condiţiile stabilite prin hotărâre a Consiliului U.N.B.R.


Ajutorul lunar pentru creșterea copilului pentru anul 2022 este de 940 lei conform Hotărârii nr. 225 din 10-11.12.2021 a Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor. Ajutorul de deces pentru anul 2022 este de 6.500 lei pentru membrul filialei respectiv 3.250 lei in cazul unui membru de familie (cu respectarea condițiilor de acordare).

Documente necesare


Pentru obținerea ajutorului/ indemnizației de creștere si îngrijire copil

Pentru obținerea indemnizației de incapacitate temporara de munca sau Maternitate

Tipuri de alte drepturi de asigurări sociale

Tipurile de alte drepturi de asigurări sociale pe care le asigurăm cf Art. 85 din Legea 72/2016 sunt:


I. Indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă;

  • Pentru aprofundare va rugam consultați textele legale incidente : Legea 72/2016 Art.86 – Art.90; Statutul C.A.A. Art.38 - Art.39 ; Regulamentul privind alte drepturi de asigurări sociale în sistemul Casei de Asigurări a Avocatilor Art. 8 – Art.10;

II. Indemnizație de maternitate;

  • Pentru aprofundare va rugam consultați textele legale incidente : Legea 72/2016 Art.91 – Art.93; Statutul C.A.A. Art.40 ; Regulamentul privind alte drepturi de asigurări sociale în sistemul Casei de Asigurări a Avocatilor Art. 11 – Art.12

III. Ajutor pentru creşterea copilului;

  • Pentru aprofundare va rugam consultați textele legale incidente : Legea 72/2016 Art.94 – Art.95; Statutul C.A.A. Art.41; Regulamentul privind alte drepturi de asigurări sociale în sistemul Casei de Asigurări a Avocatilor Art. 13 – Art.17

IV. Ajutor de deces;

  • Pentru aprofundare va rugam consultați textele legale incidente : Legea 72/2016 Art.96 – Art.105; Statutul C.A.A. Art.42-Art.44 ; Regulamentul privind alte drepturi de asigurări sociale în sistemul Casei de Asigurări a Avocatilor Art. 18 – Art.20