Scadența pentru plata contribuțiilor

05 ianuarie 2022, aferente indemnizațiilor primite de avocați în baza OUG 30/2020, modificată prin OUG 53/2020 și aprobată prin legea 214/2021 (indemnizațiile din perioada starii de urgență martie-mai 2020, cota de contributie 25%)

Ref: Aplicarea O.U.G. 30/2020, modificată şi completată de O.U.G. nr. 53/2020, aplicarea O.U.G. nr 226/2020 (cota de contribuţie de 25% asupra indemnizaţiei primite de la AJEPIS) şi a Legii 214/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind măsuri de protecţie socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV2.