Adresa

privind tratamentul acomodarea si ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice

Tratamentul concediilor de acomodare in sistemul CAA si concediilor medicale de ingrijire a pacientului cu afectiuni oncologice in varsta de peste 18 ani

Avand in vedere modificarile legislatiei privind concediile medicale si indemnizatiile de incapacitate temporara de munca din sistemul public, va reamintim ca sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor acorda avocatilor asigurati din cadrul sistemului drepturile prevazute de legislatia proprie, respectiv legea 72/2016 si legislatia sa secundara (Statutul C.A.A., Regulamentul C.A.A.).

Pentru aceste motive, "indemnizatia de acomodare acordata in urma adoptiei copilului" astfel cum este ea prevazuta in art.50 din Legea 273/2004 a adoptiilor, articol introdus prin Legea 57/2016, nu este acordata de sistemul C.A.A.

De asemenea "indemnizatia aferenta concediului medical de ingrijire a pacientului cu afectiuni oncologice in varsta de peste 18 ani", concediu medical si indemnizatiile introdusa in OUG 158/2005 prin legea 24/2022 publicata la data de 16.02.2022, nu este acordata in sistemul C.A.A.