HOTĂRÂREA nr. 223

10-11 decembrie 2021, privind valoarea punctului de pensie

În conformitate cu dispozițiile art. 65 lit. s) din Legea 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată și ale art. 66 din Legea 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților;

Ținând cont de situația financiară a sistemului Casei de Asigurări a Avocaților (în continuare, C.A.A.) și de propunerea Consiliului de Administrație al C.A.A., astfel cum au fost prezentate în ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare, U.N.B.R.) din 10-11.12.2021;

Luând în calcul rata inflației de 7,94% pe perioada de la ultima indexare a valorii punctului de pensie;

Având în vedere poziția Comisiei Permanente a UNBR, întrunită în 09.12.2021, precum și dezbaterile din ședința Consiliului U.N.B.R.;

Consiliul U.N.B.R. întrunit în ședința din 10-11.12.2021, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

  • Art. 1. - Începând cu data de 01 ianuarie 2022, se indexează valoarea punctului de pensie în sistemul de pensii și asigurări sociale al avocaților cu rata inflației de 7,94%, ajungând la cuantumul de 1.533 lei.
  • Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică Consiliului U.N.B.R. și C.A.A. care va lua măsuri pentru publicarea sa pe website-ul www.caav.ro și pentru comunicarea la barouri și la filialele C.A.A., pentru a fi adusă la cunoștință avocaților cu drept de exercitare a profesiei și membrilor adunărilor generale ale filialelor C.A.A. care nu au calitatea de avocat în exercițiul profesiei.
  • Art. 3. - Consiliul de Administrație C.A.A. și filialele C.A.A. vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

CONSILIUL U.N.B.R.