HOTĂRÂREA nr. 226

10-11 decembrie 2021, privind cuantumul ajutorului de deces

În conformitate cu dispozițiile art. 65 lit. s) din Legea 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată și art. 98 alin. (3) din Legea 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților;

Ținând cont de situația financiară a sistemului Casei de Asigurări a Avocaților (în continuare, C.A.A.) și de propunerea Consiliului de Administrație al C.A.A., astfel cum au fost prezentate în ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare, U.N.B.R.) din 10-11.12.2021;

Consiliul U.N.B.R. întrunit în ședința din 10-11.12.2021, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

  • Art. 1. - Începând cu data de 01 ianuarie 2022, cuantumul ajutorului de deces este de:
    a) - 6.500 lei în cazul asiguratului sau pensionarului; b) - 3.250 lei în cazul unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.
  • Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică Consiliului U.N.B.R. și C.A.A. care va lua măsuri pentru publicarea pe website-ul www.caav.ro și pentru comunicarea la barouri și la filialele C.A.A., pentru a fi adusă la cunoștința avocaților cu drept de exercitare a profesiei și membrilor adunărilor generale ale filialelor C.A.A. care nu au calitatea de avocat în exercițiul profesiei.
  • Art. 3. - Consiliul de Administrație C.A.A. și filialele C.A.A. vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

CONSILIUL U.N.B.R.