HOTĂRÂREA nr. 308

9-10 decembrie 2022 privind instituirea contribuțiilor lunare facultative și aprobarea contractului tip individual pentru contribuțiile lunare facultative la sistemul C.A.A.

exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 11 lit. b) din Legea 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de situația financiară a sistemului Casei de Asigurări a Avocaților (în continuare, C.A.A.) și de propunerea Consiliului de Administrație al C.A.A., astfel cum au fost prezentate în ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare, U.N.B.R.) din 9-10.12.2022;

Având în vedere poziția Comisiei Permanente a U.N.B.R., din 08.12.2022 precum și dezbaterile din ședința Consiliului U.N.B.R.,

Consiliul U.N.B.R. întrunit în ședința din 9-10.12.2022, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1

  • (1) Începând cu data de 01 ianuarie 2023, se instituie dreptul avocaților privind contribuția lunară facultativă în cadrul sistemul de pensii al C.A.A..
  • (2) Se aprobă contractul tip individual privind contribuțiile facultative la sistemul C.A.A., prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
  • (3) La sfârșitul primului an de funcționare a sistemului contribuțiilor lunare facultative se va realiza o evaluare a acestuia, care va fi supusă analizei Consiliului U.N.B.R..

Art. 2 - Consiliul de Administrație al C.A.A. și filialele C.A.A. vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 3 - Prezenta hotărâre se publică pe website-ul www.unbr.ro și se comunică Consiliului U.N.B.R. și C.A.A. care va lua măsuri pentru publicarea sa pe website-ul www.caav.ro și pentru comunicarea la barouri și la filialele C.A.A., pentru a fi adusă la cunoștință avocaților cu drept de exercitare a profesiei...