HOTĂRÂREA nr. 19/16.12.2021

16 Decembrie 2021, privind data de la care se suportă in sistemul C.A.A. indemnizația pentru incapacitate de muncă pentru certificatele medicale cu cod de indemnizație 14 (neoplazie, SIDA)

Consiliul Casei de Asigurări a Avocaţilor compus din:

Preşedinte
av. Bubatu Mihăiţă

Vicepreşedinte
av. Cojan Constantin

Membri
av. Petroşel Florin Norocel
av. Gheorghe Reveica Cristina
av. Neamţ Mihai Paul
av. Uţescu Maria
av. Grigore Gheorghe

Consiliul Casei de Asigurări a Avocaţilor din România, intrunit in şedinta din data de 16.12.2021, a analizat situaţia prezentată de Filiala Bucureşti - Ilfov a C.A.A. privind concediile medicale al căror cod de indemnizaţie este 14, în concordanţă cu prevederile legale proprii, respectiv Legea 72/2016, Statutul C.A.A. şi regulamentele tematice şi a constatat:

  • Art. 85 alin. (1) lit a) prevede:
    (1) Asiguraţii sistemului au dreptul, în afară de pensie, la următoarele prestaţii de asigurări sociale:
    a)indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite, accidente de muncă sau accidente în afara muncii ...