HOTĂRÂREA nr. 02

19 decembrie 2022, de actualizare a pensiilor in plata incepand cu luna ianuarie 2023

Consiliul Casei de Asigurări a Avocaţilor compus din:

Preşedinte
av. Bubatu Mihăiţă

Vicepreşedinte
av. Cojan Constantin

Membri
av. Petroşel Florin Norocel
av. Gheorghe Reveica Cristina
av. Neamţ Mihai Paul
av. Uţescu Maria
av. Grigore Gheorghe

Avand in vedere Hotararea Consiliului U.N.B.R. nr. 298 din 09-10 decembrie 2022 prin care s-a actualizat valoarea punctului de pensie din sistemul C.A.A. incepand cu 01 ianuarie 2023 de la 1.533 lei la 1.768 lei prin indexare cu 15,32% in conformitate cu rata inflatiei pe perioada de la ultima actualizare, respectiv octombrie 2021- octombrie 2022;

Tinand cont de hotararea Consiliului de Administratie al C.A.A. din edinta din 17 noiembrie 2022 prin care s-au aprobat materialele C.A.A. cu propunerile de indicatori pentru sistemul C.A.A. pentru anul 2023;

In temeiul prevederilor art. 61 alin. (6) din Legea 72/2016, art. 66, art. 67 alin. (1), (2) i (3), art. 111 alin. (1) din Legea 72/2016 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor, art. 53 alin. (1) lit. a), j), k),

Consiliul Casei de Asigurari a Avocatilor Hotaraste:

  • Art. 1. Incepand cu 01 ianuarie 2023 se actualizeaza pensiile in plata din sistemul de pensii si alte drepturi sociale ale avocatilor prin aplicarea noii valori a punctului de pensie de 1.768 lei, astfel cum aceasta a fost stabilit prin Hotararea Consiliului U.N.B.R. nr. 298 din 09-10 decembrie 2022.
  • Art. 2. - Noul cuantum al pensiilor in plata este egal cu punctajul aferent pensiei inmultit cu valoarea indexata a punctului de pensie, in conformitate cu prevederile art. 67 alin. (3) din Legea 72/2016.
  • Art. 3. - Incepand cu 01 ianuarie 2023 indemnizatiile lunare de urma acordate in cadrul sistemului de asigurari sociale al avocatilor in baza art, 61 din Legea 72/2016 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor si aflate in plata la data de 31 decembrie 2022 se actualizeaza prin indexare cu 15,32%...