HOTĂRÂREA nr. 03

19 decembrie 2022, privind stabilirea valorii indemnizației de însoțitor din sistemul de asigurări sociale al avocaților începând cu luna ianuarie 2023

Consiliul Casei de Asigurări a Avocaţilor compus din:

Preşedinte
av. Bubatu Mihăiţă

Vicepreşedinte
av. Cojan Constantin

Membri
av. Petroşel Florin Norocel
av. Gheorghe Reveica Cristina
av. Neamţ Mihai Paul
av. Uţescu Maria
av. Grigore Gheorghe

Având în vedere că ultima actualizare a valorii indemnizației de însoțitor în sistemul C.A.A. a avut loc începând cu ianuarie 2022,

Ținând cont de hotărârea Consiliului de Administrație al C.A.A. din ședința din 17 noiembrie 2022 prin care s-au aprobat materialele C.A.A. cu propunerile de indicatori pentru sistemul C.A.A. pentru anul 2023,

Văzând Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 298 din 09-10 decembrie 2022 prin care s-a actualizat valoarea punctului de pensie din sistemul C.A.A. începând cu 01 ianuarie 2023 prin indexare cu 15,32%,

Considerând necesară menținerea echilibrului între indicatorii sistemului C.A.A., inclusiv prin indexarea cuantumului indemnizației de însoțitor cu aceeași valoare de 15,32% cu care a fost indexată valoarea punctului de pensie,

În conformitate cu dispozițiile art. 46 alin. (2) din Legea 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților

Consiliul Casei de Asigurari a Avocatilor Hotaraste:

  • Art. 1. - Începând cu 01 IANUARIE 2023 indemnizația de însoțitor din sistemul de asigurări sociale al avocaților pentru pensionarii încadrați în gradul I de invaliditate este 1.495 lei.
  • Art. 2. - Sumele rezultate în urma aplicării măsurilor prevăzute de prezenta hotărâre se suportă din fondul de pensii, în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (1) teza a doua din legea 72/2016.
  • Art. 3. - Serviciul Pensii din cadrul C.A.A. va duce la îndeplinire prevederilor prezentei decizii.