HOTĂRÂREA nr. 297

9-10 decembrie 2022, privind venitul de referință

În conformitate cu dispozițiile art. 65 lit. s) din Legea 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată și ale art. 22 alin. (1) din Legea 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților;

Ținând cont de situația financiară a sistemului Casei de Asigurări a Avocaților (în continuare, C.A.A.) și de propunerea Consiliului de Administrație al C.A.A., astfel cum au fost prezentate în ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare, U.N.B.R.) din 9-10.12.2022;

Luând în calcul rata inflației de 15,32% pe perioada de la ultima actualizare, așa cum a fost comunicată de Institutul Național de Statistică;

Având în vedere poziția Comisiei Permanente a U.N.B.R., din 08.12.2022 precum și dezbaterile din ședința Consiliului U.N.B.R.,

Consiliul U.N.B.R. întrunit în ședința din 9-10.12.2022, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Începând cu data de 01 ianuarie 2023, venitul de referință utilizat la stabilirea tuturor prestațiilor de asigurări sociale se stabilește la cuantumul de 3.536 lei.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică Consiliului U.N.B.R. și C.A.A. care va lua măsuri pentru publicarea sa pe website-ul www.caav.ro și pentru comunicarea la barouri și la filialele C.A.A., pentru a fi adusă la cunoștință avocaților cu drept de exercitare a profesiei și membrilor adunărilor generale ale filialelor C.A.A. care nu au calitatea de avocat în exercițiul profesiei.

Art. 3 Consiliul de Administrație al C.A.A. și filialele C.A.A. vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.