HOTĂRÂREA nr. 298

9 - 10 decembrie 2022, privind valoarea punctului de pensie

În conformitate cu dispozițiile art. 65 lit. s) din Legea 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată și ale art. 66 din Legea 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților;

Ținând cont de situația financiară a sistemului Casei de Asigurări a Avocaților (în continuare, C.A.A.) și de propunerea Consiliului de Administrație al C.A.A., astfel cum au fost prezentate în ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare, U.N.B.R.) din 9-10.12.2022;

Luând în calcul rata inflației de 15,32% pe perioada de la ultima actualizare, așa cum a fost comunicată de Institutul Național de Statistică;

Având în vedere poziția Comisiei Permanente a UNBR, întrunită în 08.12.2022, precum și dezbaterile din ședința Consiliului U.N.B.R.;

Consiliul U.N.B.R. întrunit în ședința din 9-10.12.2022, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1– Începând cu data de 01 ianuarie 2023, se indexează valoarea punctului de pensie în sistemul de pensii și asigurări sociale al avocaților cu rata inflației de 15,32%, ajungând la cuantumul de 1.768 lei.

Art. 2– Prezenta hotărâre se comunică Consiliului U.N.B.R. și C.A.A. care va lua măsuri pentru publicarea sa pe website-ul www.caav.ro și pentru comunicarea la barouri și la filialele C.A.A., pentru a fi adusă la cunoștință avocaților cu drept de exercitare a profesiei și membrilor adunărilor generale ale filialelor C.A.A. care nu au calitatea de avocat în exercițiul profesiei.

Art. 3– Consiliul de Administrație C.A.A. și filialele C.A.A. vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.