CONVOCATOR

În conformitate cu dispozițiile art. 67-68 din Statutul CAA, Consiliul de administrație al Filialei CAAR Iași reconvoacă

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
în data de 24 mai 2022
începând cu ora 14.30, la Teatrul Luceafărul,

cu următoarea ordine de zi:

  • 1. Darea de seamă contabilă a Filialei Casei de Asigurări a Avocaților din România Iași pentru anul 2021, citirea raportului comisiei de cenzori, votarea descărcării de gestiune şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Filialei pentru anul 2022;
  • 2. Alegerea comisiei de cenzori formată din trei membri, dintre care doi avocați în activitate și un avocat pensionar, cu o vechime neîntreruptă în profesie de cel puțin 10 ani.
  • 3. Diverse.

pentru Consiliului de administrație al Filialei Casei de Asigurări a Avocaților din România Iași
PREȘEDINTE,
avocat Vladimir Costin