HOTĂRÂREA nr. 05

19 decembrie 2022, privind utilizarea programului informatic de asistare a controalelor din sistemul C.A.A. si de aprobare a formularelor tipizate aferente incepand cu luna ianuarie 2023

Consiliul Casei de Asigurări a Avocaţilor compus din:

Preşedinte
av. Bubatu Mihăiţă

Vicepreşedinte
av. Cojan Constantin

Membri
av. Petroşel Florin Norocel
av. Gheorghe Reveica Cristina
av. Neamţ Mihai Paul
av. Uţescu Maria
av. Grigore Gheorghe

Avand in vedere dare in folosinta cu 01 ianuarie 2023 a programului informatic pentru asistarea in controlul avocatilor, program ce necesita o serie de formulare tipizate pentru utilizarea la nivelul sistemului C.A.A. Romania

In conformitate cu dispozitiile art. 109 alin (4) din Legea 72/2016, art 45. alin (5) si art 53 alin (1) lit. v) din Statutul C.A.A adoptat prin Hotararea Consiliului UNBR nr. 139/27.07.2016 cu modificarile ulterioare

Consiliul Casei de Asigurari a Avocatilor Hotaraste:

  • Art. 1. - Incepand cu data de 01 ianuarie 2023, filialele vor folosi in operatiunile de control programul informatic pus la dispozitie de C.A.A
  • Art. 2. - Se aproba modelele de formulare utilizate in operatiunile de control din sistemul CAA, prevazute in Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare ...